Polecamy

Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

Teksty modlitw » Modlitwy do Matki Bożej
Foldery

Cena: 1.00
masz pytania?
Pocztówka składana, kartonik 200 gram, format 10 x 15 cm

Awers

Awers

Rewers

Rewers